Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

KANCELARIA ADWOKACKA ANDRZEJ ANTCZAK

Na tej stronie znajdują się wszelkie dokumenty niezbędne do obrony, a także zbiór aktualnych kodeksów polskiego prawa.

Upoważnienie do obrony
pobierz .pdf
Pełnomocnictwo
pobierz .pdf
Oświadczenie o kosztach sądowych
obowiązujący od 26.08.2016 r
Pozew - formularz „P”
obowiązujący od 26.08.2016 r.
Pismo zawierające wnioski dowodowe
formularz „WD”
Odpowiedź na pozew
formularz „OP”
Pozew wzajemny - formularz „PW”
obowiązujący od 26.08.2016 r.
Sprzeciw od wyroku zaocznego
formularz „SP”
Dane uzupełniające stron lub pełnomocników
formularz „DS” - obowiązujący od 26.08.2016 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks cywilny
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks postępowania cywilnego
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks karny
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks postępowania karnego
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks karny wykonawczy
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks karny skarbowy
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Prawo upadłościowe i naprawcze
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks pracy
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.
Kodeks postepowania administracyjnego
Stan prawny na dzień 25 lutego 2017 r.